ALUVERE SIGALA OÜ - ALUVERE SIGALA - 2011

Videos ja piltidel on näha lagunenud ja loomadele potentsiaalselt ohtlikku küna ja ümbrust, mustust, verise sõra ja kärsaga siga, jõuetu olekuga siga, vigastusi ja mitmeid surnud sigasi, kellest osa on elusate sigade seas.

TAMME KUIVATID AS - KISLA SIGALA - 2011

Videos ja piltidel on näha kärbseid, lonkavat siga, emiseid poegimissulgudes, jalavigastusi, vigastatud saba, songasid, surnud põrsas, allapanu osalist puudumist.

AS REY - KUMMA SEAFARM - 2011

Videos ja piltidel on näha kriimustusi, songasid ja lahtilõigatud sigasid.

LAEVA SIGALAKOMPLEKS - 2011

Videos ja piltidel on näha kriimustusi, allapanu puudumist, mustust, vigastatud ja veriseid sabasid, silma- ja kõrvavigastusi, songasid, surnud siga elusate sigade seas.

Pretensiooni esitaja on seisukohal, et käesolevaga tuvastamata isikud, kes kodulehel oleva foto- ja videomaterjali salvestasid, põhjustasid oma öise sissetungiga sigalasse loomade seas paanika, mille tulemuseks oli loomade paaniline tormamine mööda sulge, mis põhjustaski nuumikul surmava ataki ning teistel loomadel kriimustused.

SF PANDIVERE OÜ - MARAMAA SIGALA - 2011

Videos ja piltidel on näha palju sigu ühes aedikus ja rohkete väljaheidetega segunenud allapanu.

SAIMRE SEAKASVATUS OÜ - RÕSTLA SIGALA - 2011

Videos ja piltidel on näha mustust, vigastatud sabasid ja songasid.

SÕMERU-S AS - SÕMERU SIGALA - 2011

Videos ja piltidel on näha mustust, sabavigastusi, veriseid kõrvu, vigastusi, songasid, väga kõhnu põrsaid ja surnud põrsast elusate põrsaste sulus.

AS RUIXI MÕIS - VOHNJA SIGALA - 2011

Videos ja piltidel on näha paistes kõrv, kõhna siga ja surnud siga.