LAE ALLA FOTOSID JA VIDEOSIDLae alla Kristina Meringu pressifoto

UURIMUSE MEEDIAKAJASTUS

09.05.12 Pealtnägija

09.05.12 Delfi.ee: Salavideod paljastasid võika olukorra Eesti sigalates

09.05.12 Õhtuleht.ee: Salaja filmitud videod Eesti sigalates paljastavad loomade väärkohtlemisi

09.05.12 Voima: Sikojen salakuvaus nyt virossa

09.05.12 Postimees.ee: Salavideod paljastasid hulga rikkumisi eesti sigalates

09.05.12 Uudised.err.ee: Loomaõiguslaste salavideod paljastasid võika olukorra Eesti sigalates

10.05.12 Arvamus.postimees.ee: Juhtkiri-lihtsaid vastuseid ei ole

10.05.12 Vikerraadio Uudis+ Arvamust avaldab Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektori Diivi Põdersoo

10.05.12 Uudised.err.ee: Soome aktivist: see on sigalate argipäev Eestis

10.05.12 Uudised.err.ee: HKScan kontrollib erakorraliselt olukorda Eesti sigalates

10.05.12 Bioneer.ee: Salaja filmitud videod Eesti sigalates paljastavad loomade väärkohtlemisi

10.05.12 Sikatehtaat.fi: Yksi Viron kohutuista sikaloista suomalaisen HK:n sopimustuottaja

10.05.12 Mtv3.fi: Jarkyttavaa kuvamateriaalia Viron Sikaloista

10.05.12 Mtv3.fi: HKScan tarkastaa kohukuvien sikatilan

10.05.12 Rus.err.ee: Съемки скрытой камерой защитников животных говорят о чудовищных нарушениях на эстонских свинофермах

10.05.12 Postimee.ru: Не для слабонервных: Будни эстонских свинарников

10.05.12 News.err.ee: Secret footage from 8 pig farms leaked

11.05.12 Virumaa Teataja: Seakasvatajad sattusid skandaali keskmesse

11.05.12 Uudised.err.ee: Ministeerium-seavideo on õppetund loomakasvatajatele

11.05.12 Tartu Postimees Karin Bachmann: küsimused sigaduste kohta

11.05.12 Majandus.delfi.ee: Tõusigade aretusühistu taunib loomade väärkohtlemist

11.05.12 Postimees.ee: Probleemseid seakasvatajaid ootab veterinaarameti kontroll

11.05.12 Arvamus.postimees.ee: Heiki Valner-kas Eesti ühiskond on valmis tunnustama loomade eluõigust

11.05.12 Postimees.ru: Свиноводство в Эстонии не для слабонервных

11.05.12 Postimees.ru: Вице-канцлер об ужасах на свинофермах: это урок для животноводов

11.05.12 Rus.delfi.ee: Защитники животных засняли, что происходит на эстонских свинофермах

11.05.12 News.err.ee: Ministry says pigsty videos are lesson forlivestock keepers

12.05.12 Arvamus.postimees.ee: Silver Meikar-Raha või loomaõigused

13.05.12 Uudised.err.ee: Kõva-seadusandlik baas sigalate pidamiseks on piisav

13.05.12 Arvamus.postimees.ee: Jüri Allik-kas tasmaania kuradil on rohkem õigusi kui ämblikul

14.05.12 Uudised.err.ee: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda: seavideod on kallutatud ja eksitav

14.05.12 Arvamus.postimees.ee: Kaie Kasemets-loomade õigustest ja vabadustest

14.05.12 Päevaleht Online: Sigade kannatused kesk hoogukoguvat grillimihooaega

15.05.12 Uudised.err.ee: Taluliit-videotelt nähtu ei ole iseloomulik enamikele sigalatele

15.05.12 Päevaleht Online: Kadri Simm-seafarmide õudused teleekraanil panevad ehk inimesed mõtlema

15.05.12 Päevaleht Online: Anna Elise Rohtmets-olukorrast seafarmides: eesriie langes-mis saab nüüd edasi?

15.05.12 Päevaleht Online: Tarmo Serva-reegleid rikkunud seafarmidele tehti ettekirjutused

16.05.12 Päevaleht Online: Siga on loom mitte asi

16.05.12 Arvamus.postimees.ee: Tiina Toomet-Ärgem püüdkem loomade elu üle valitseda

17.05.12 Maaleht Online: Nälginud, haiged ja sõnnikus loomad... Kas tõepoolest Eesti sigalate argipäev?

17.05.12 Maaleht Online: Kabjahoop seakasvatajatele

17.05.12 Uudised.err.ee: VTA: olukord Eesti sigalates on üldiselt nõuetekohane

17.05.12 Õhtuleht: Eeskujulik seakasvataja: "Pealtnägija" paljastusest: need on väljanopitud asjad

23.05.12 Päevaleht Online: Loore-Emilie Raav: Kuidas saame aidata sigu?

30.05.12 Arvamus.postimees.ee: Sirje Pottsepp: Kas seakasvatamise ja šašlõki vahele saab võrdusmärgi tõmmata?

30.05.12 Arvamus.postimees.ee: Kristina Mering: Sigade lootus paremale elule

30.05.12 Tarbija24.ee: Seasõbrad kleepisid grill-lihale haigete loomade pilte

30.05.12 Tarbija24.ee: Seavabrikud kampaania: Meie liha ei märgista vaid kasutame tõhusamaid meetodeid

VIIMASED UUDISED

  23/5/2012 VASTUS PRETENSIOONILE

  Seavabrikud kampaania korraldajate ja liikumise Loomade Nimel poole on pöördunud üks seavabrikud.ee lehel esindatud farm pretensiooniga, väites et seavabrikud.ee et kodulehel avaldatud video- ja fotomaterjal on eksitav ning sellega on neile kahju tekitatud.

  Toetudes pretensiooni esitaja palvele, muudame kodulehel olevas tekstis ära järgmise lause: "Samuti on materjalist näha, et tagatud pole õigusaktis nõutud väljaheidete kohene äravool ning tuhnimisvõimalus." järgmiselt: “Samuti on materjalist näha, et osades farmides tundub puuduvat õigusaktis nõutud väljaheidete kohene äravool ning tuhnimisvõimalus.”

  Pretensiooni esitaja väidab, et kogu kodulehe sisu koos lisatud foto- ning videomaterjaliga viitab kogumis üheselt sellele, nagu ei vastaks pretensiooni esitajale kuuluv sigala õigusaktidele. Selline väide ei vasta tõele. Seavabrikud.ee lehekülg ei väida, nagu ei vastaks pretensiooni esitajale kuuluv sigala õigusaktidele, vaid näitab osades eestis asuvates seafarmides üles võetud pilti ja materjale nende autentsuses. Tõdeme, et mitmed materjalidelt nähtud asjaolud ei pruugi olla otseses vastuolus õigusaktidega, kuid see ei kahanda tõsiasja, et mitmed eesti sead on pidanud materjalide filmimise ja pildistamise ajal elama materjalidelt näha olevates tingimustes ja materjalidelt näha olevate vigastustega.

  Lisame materjalide juurde pretensiooni esitaja poolse selgituse sigalas juhtunu kohta: “Pretensiooni esitaja on seisukohal, et käesolevaga tuvastamata isikud, kes kodulehel oleva foto- ja videomaterjali salvestasid, põhjustasid oma öise sissetungiga sigalasse loomade seas paanika, mille tulemuseks oli loomade paaniline tormamine mööda sulge, mis põhjustaski nuumikul surmava ataki ning teistel loomadel kriimustused.”

  Kontrollkäigul peale sigalates filmitud materjalide avalikustamist tehti Vetrinaar- ja toiduameti poolt antud sigalale kolm ettekirjutust, millest kaks puudutasid sigade paigutamist ning üks valgustust.

  Pretensiooni esitaja on soovinud kõikide neid puudutavate materjalide eemaldamist kodulehelt. Olulise avaliku huvi tõttu leiame, et antud materjalid peaksid jääma inimestele kättesaadavaks, et igaühel oleks võimalik ise otsustada.

  9/5/2012 PRESSITEADE

  Salaja filmitud videod Eesti sigalates paljastavad loomade väärkohtlemisi

  2011. aastal külastasid anonüümseks jääda soovivad isikud ette teatamata kaheksat Eesti juhuslikult valitud sigalat. Kohapeal filmitud videod paljastavad sigade pidamisnõuete süsteemseid rikkumisi.

  Materjalidest avaneb vaatepilt sigade trööstitust eluolust, vigastustest ja haigustest, mis korduvad farmist farmi. Näha on elusaid loomi näritud sabade, veriste kõrvade, kriimustuste ja traumadega. Lisaks leidus mitmetes filmitud farmides elusate sigade seas surnud loomade laipu. Muuhulgas tõendab materjal, et farmides ei ole tagatud seadusega ettenähtud väljaheidete kohest äravoolu ning sigadele tuhnimisvõimalust.

  "Intensiivtootmises koheldakse sigu kui ressurssi, mitte kui elusolendeid, kelle huvidega peaks arvestama," kommenteeris Eesti loomaõiguslaste liikumise Loomade Nimel esindaja Kristina Mering. "Turumajanduse tootmisloogikas on lihatootmises oluline kasum, mistõttu sigade heaolu ning nende loomuomased vajadused jäävad tagaplaanile. Kuna tegu on suletud uste taga toimuva tööstusliku toidutootmisega, on tähtis saadud materjal avaldada ja selle abil heita valgust sigalates toimuvale ning informeerida avalikkust sigade pidamistingimustest ning liha tootmise tagamaadest," selgitas Mering.

  Eesti Loomakaitse Seltsi üldjuhi Evelyn Valtini hinnangul on sigade selline kohtlemine ebaeetiline ja taunitav. Valtini sõnul on erinevad spetsialistid ja juristid leidnud materjale analüüsides tõsiseid süsteemseid rikkumisi sigade pidamisnõudeid sätestava põllumajandusministri määruse järgi. "Sigade tervislikku seisundit ja heaolu tuleb intensiivtootmises iga päev kontrollida. Haigestunud ja vigastatud sigadele peab võimaldama ravi ning nad vajadusel eraldama, et vältida nakkuseid ja uusi vigastusi," selgitas Valtin.

  "Nähtud materjali põhjal peab tõdema, et kohati ei ole suudetud loomadele isegi miinimumnõudeid tagada. Suurem osa filmitud sigade aedikutest olid väga räpased ning mitmed sisaldasid loomi potentsiaalselt vigastavaid katkiseid toidu- ja jooginõusid. Käitumuslikult puhtad sead peavad elama väljaheidetes. Kokkuvõtteks võib öelda, et sigade pidamis-ja olmetingimused kujutasid ohtu nende tervisele ja elule."

  Valtini kinnitusel on Eesti Loomakaitse Selts  teinud pöödumise Veterinaar- ja Toiduametile ning Põllumajadusministeeriumile seoses sigalate kontrollimisega.

  Videote ja lisainfoga on võimalik tutvuda kodulehel http://www.seavabrikud.ee.

  Liikumine Loomade Nimel
  info@seavabrikud.ee +372 58928523 - Kristina Mering

  Eesti Loomakaitse Selts
  evelyn.valtin@loomakaitse.ee +372 55562606 - Evelyn Valtin